Om os

Det er Fyrtårn Tommerups vision at fungere som et stort multifunktionelt idræts- & kulturhus, der året rundt tilbyder aktører og brugere i alle aldersgrupper de bedste muligheder for at samles og motiveres til at leve et aktivt moderne hverdagsliv med idræt, fysisk aktivitet og velvære i højsædet.

Fyrtårn Tommerup skal med sin særlige kombination af og synergi mellem idræt, natur, overnatning og bibliotek være borgernes foretrukne være- & aktivitetssted. Fyrtårn Tommerup skal med sin dynamik desuden opleves som et stærkt ikon i og for Tommerup såvel kommunalt som regionalt og nationalt.

Fyrtårn Tommerup skal som multifunktionelt hus primært være kendetegnet ved at være samlingsstedet for enhver lokal, der som organiseret, selvorganiseret eller uorganiseret ønsker et aktivt hverdagsliv – kulturelt, åndeligt eller idrætsligt.

SAMARBEJDE, LYDHØRHED OG ENGAGEMENT

Vi vil skabe et hus, der i et anerkendende samarbejde, ledes af og tiltrækker et stærkt stort hold af engagerede medarbejdere, foreningsfrivillige ildsjæle og øvrigt personale. Holdet bag Fyrtårn Tommerup tager i sin omgang med mennesker, hvad enten det er hverdagsbrugerne eller gæster på besøg, altid sit afsæt i lydhørhed, engagement og et positivt livssyn, der er forstående, imødekommende og understøtter dannelsens af fællesskaber og brugernes aktivitet.

Alle husets brugere skal uanset alder, interesse, uddannelse eller handikap føle sig værdsatte og velkomne.

Hovedmål

Vores vision betyder følgende hovedmål for Fyrtårn Tommerup:

  • Fyrtårn Tommerup skal have brugeren i centrum
  • Fyrtårn Tommerup skal være borgernes foretrukne rekreative være- og aktivitetssted
  • Fyrtårn Tommerup skal være kendetegnet ved synlighed/tilgængelighed
  • Fyrtårn Tommerup skal være udviklingsorienteret
  • Fyrtårn Tommerup skal have en bæredygtig drift

Brugeren i centrum

Vi skal i vores service, faciliteter, samarbejde, osv. vedvarende søge at leve op til brugernes forskellige krav og behov, og kontinuerligt arbejde på at give husets brugere og aktører de bedste muligheder og rammer for at udøve et kvalitativt godt og fleksibelt tilbud.
Hverdagens brugere er den primære kerne i og for husets drift og udvikling, hvilket afspejles i en fremtidssikret organisation til gavn for alle interessegrupper.

Borgernes foretrukne rekreative være- og aktivitetssted

Vi skal være det sted og den fælles referenceramme, der skaber samvær, glæde og sammenhold, og som døgnet rundt kommer til udtryk i en bred vifte af aktiviteter, oplevelser og arrangementer der udfoldes i husets mange forskellige rum til idræt, samling, ophold, fordybelse og underholdning.

Synlighed/tilgængelighed

Vi skal - som fyrtårn i kommunen - kommunikere, handle og opleves som et ikon for Tommerup, kommunen og i regionen med henblik på at tiltrække flere brugere og tilflyttere.

Udviklingsorienteret

Vi skal altid have fokus på nye trends, synergier, samarbejdspartnere, m.v., hvor vi agerer innovativt og tør gå nye veje.
Vi skal være det attraktive hus, der løbende tiltrækker kvalificerede ledere og medarbejdere som trives, fastholdes og udvikles i et positivt, dynamisk idræts- & kulturmiljø.

Bæredygtig drift

Vi skal økonomisk altid finde en balance mellem kommerciel drift og brugerhensyn.

GOD FONDSLEDELSE

Læs mere her.

Vedtægter

Læs vedtægterne

UA-43352545-2